1. SčV podpořila zaměstnance aktivní v neziskové sféře

blank

Při 17. ročníku projektu MiNiGRANTY rozdělila 1. SčV prostřednictvím Nadačního fondu Veolia 159 tisíc korun. Každý zaměstnanec může jednou ročně požádat až o padesátitisícový příspěvek na veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí. Oblasti podpory jsou různorodé. Například se jedná o podporu biodiverzity a ochranu životního prostředí, volnočasové aktivity či pomoc handicapovaným.

V letošním roce bylo podpořeno pět projektů. Finanční příspěvek získal Český rybářský svaz na pořízení vybavení určeného k výlovu a přepravě ryb. Další peníze směřují pro desetiletou Elle, která je postižena mozkovou obrnou. Prostředky pomohou ke koupi elektrického vozíku, díky kterému se snadněji začlení do života. Stejná částka pomůže dovybavit vozík přídavným pohonem dvaatřicetiletému Honzovi, který shodou nešťastných náhod přišel o obě nohy. MiNiGRANTY podpoří také Broumovskou diakonii, konkrétně Jivinskou burzu, která pomáhá maminkám v tíživé situaci.

Za 17 let existence MiNiGRANTů věnoval Nadační fond Veolia na granty zaměstnanců 1. SčV 3,3 milionu korun a podpořil 94 projektů. Celkově Nadační fond Veolia od roku 2008 takto podpořil celkem téměř dva tisíce projektů částkou téměř 55 milionů korun. NF Veolia uplatňuje v činnosti regionální princip a je aktivní ve většině regionů České republiky. V roce 2011 se fond stal zakládajícím členem Asociace firemních nadací a nadačních fondů.

Scroll to Top