Lesy ČR opravily Křišťálovou studánku

blank

Lesy ČR obnovily Křišťálovou studánku nedaleko jihočeské Klenovické myslivny u Mičovic, kdysi Schwarzenberské hájenky. Zasloužil se o to tamější dlouholetý lesník Pavel Miesbauer z Lesního závodu Boubín. U studánky je pro turisty nově také kamenný stůl s lavičkou.

Loňský hospodářský výsledek podniku dosáhl 3,84 miliardy korun, a to i přes výrazný meziroční pokles těžeb. Státní podnik obnovil 17 tisíc hektarů porostů, desítky lesních cest a nádrží, větrolamů, studánek i odpočívadel. Lesy ČR pokračovaly v programu Vracíme vodu lesu, prostřednictvím kterého dokončily 185 projektů za 300 milionů.

Podnik letos při programu Vracíme vodu lesu plánuje 180 staveb za 350 milionů korun. „Díky stovkám opatření se voda pozvolna vsakuje do půdy. Krajina lépe odolává suchu a přizpůsobuje se změně klimatu,“ řekl dříve generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Lesy ČR vrací do přírodních meandrů kdysi nevhodně napřímená koryta toků, obnovuje nefunkční nebo už zaniklé lesní nádrže, hloubí tůně a mokřady, využívají přírodní terénní deprese, ale realizují také protipovodňová opatření.

Scroll to Top