Kroměříž chystá rekonstrukci Maxovy vodárny

blank

Město připravuje rekonstrukci Maxovy vodárny ze 17. století, která je ve špatném stavu. Objekt v historické části v ulici Na Kopečku je kulturní památkou.

„Stav je velmi špatný, ať už se to týká statiky, střešní konstrukce, vlhkého interiéru nebo narušené fasády, odkud opadává omítka. Rada města proto schválila zpracování dalších podkladů potřebných pro vypracování projektové dokumentace vedoucí k vydání stavebního povolení na rekonstrukci této památky,“ říká starosta Tomáš Opatrný. V budově je viditelná vlhkost a plíseň. „Ztužující prvky nosných zdí jsou zkorodované a narušené. Uvnitř i zvenku objektu se objevují trhliny. Podle statického průzkumu jsou důsledkem rozebrání vodárenské věže, která v minulosti ztužovala celý objekt,“ přibližuje vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček. Radnice nyní pořídí podrobné průzkumy statiky, stávajících inženýrských sítí nebo koncepci sanace vodárny.

Unikátní technologie

Původní vodárenská věž měla čtyři až pět podlaží. Kolem ní protékal mlýnský náhon z řeky Moravy pohánějící sousední mlýn i vnější lopatkové kolo vodárny, které bylo v místě dnešní velké klenuté niky. „Lopatkové kolo pohánělo čerpací stroj v přízemí, který do nejvyššího podlaží věže čerpal pramenitou vodu přiváděnou  potrubím z kopce Barbořina. Na vrcholu věže byly měděné kotle jako rezervoáry, odkud byla voda rozváděna samospádem,“ popisuje mechanismus Jana Gregorová z odboru investic, která má na starost péči o památky v majetku města. Dnešní podobu vodárna získala ve 30. letech 19. století, kdy po modernizaci byla horní patra věže rozebrána. „Vodárna sloužila svému účelu až do konce 19. století, kdy město vybudovalo nový vodovod. Ve 20. letech 20. století byl již nepotřebný náhon z Moravy zatrubněn,“ doplňuje Gregorová.

Největší investicí oprava plaveckého bazénu

Radnice letos plánuje proinvestovat zhruba 270 milionů korun. Rozpočet, který v prosinci schválili zastupitelé, počítá s příjmy 1,072 miliardy korun a s výdaji 1,123 miliardy korun. Plánovaný schodek 50,4 milionu korun město pokryje zůstatkem na bankovních účtech a zapojením projektových i dotačních účtů a fondů. „Jedná se o první rozpočet kompletně sestavovaný novým vedením města. Museli jsme se vypořádat s nárůstem cen energií i dalších komodit. Snažili jsme se přesto, aby se výdaje na provoz nezvyšovaly, a aby nám naopak zůstalo dostatek peněz na investice,“ uvádí Opatrný. Největší investicí je první etapa rekonstrukce plaveckého bazénu, na kterou je vyčleněno 50 milionů korun.

Scroll to Top