Spokojenost se službami SVAS loni mírně vzrostla

blank

Společnost Středočeské vodárny je od roku 2008 účastníkem každoročního průzkumu, který hodnotí spokojenost zákazníků s poskytovanými službami. Průzkumu na konci září a října se zúčastnilo 450 respondentů a byli v něm zařazeni jak individuální zákazníci, bytová družstva a firmy. Celková spokojenost se službami v regionu SVAS proti minulé vlně mírně vzrostla.

Z posledního průzkumu vyplývá, že vzrostla znalost služby SMS info, zákaznického portálu/aplikace i návštěvnost webových stránek, spokojenost s chováním zaměstnanců pracujících v terénu je stabilně velmi vysoká, naopak například mírně poklesla spokojenost s kvalitou dodávané vody. Výsledky průzkumu firmu také upozornily na pokles spokojenosti s dostatkem a kvalitou poskytovaných informací.

SVAS, které zásobují pitnou vodou 293 000 obyvatel, loni vyčistily 10,8 milionu kubíků odpadní vody, délka provozovaných kanalizačních řadů činila 946 kilometrů. Mezi nejvýznamnější infrastrukturní projekty letošního roku patří intenzifikace ČOV Kladno – Vrapice, přeložky a zásahy na vodovodu v souvislosti se stavbou rychlodráhy Praha – Kladno, modernizace ČOV Kladno – Dubí nebo oprava přivaděče Libušín – Smečno. Společnost Středočeské vodárny je členem skupiny Veolia Česká republika a členem koncernu Veolia Environnement.

Scroll to Top