Edmundova soutěska zůstává uzavřená

blank

Ve druhé polovině května se uskutečnilo jednání zástupců podniku Povodí Ohře, Národního parku České Švýcarsko a obce Hřensko k aktuální situaci v Edmundově soutěsce.

Dřevorubci a výškoví pracovníci stále nemohou pracovat na Gabrielině stezce a většině území Edmundovy soutěsky. Turistické cíle v národním parku České Švýcarsko poničil v létě 2022 požár. Odstranění stromů by bylo pro ně nebezpečné a zničilo by ráz přírodních památek. Setkání zainteresovaných stran proběhlo v terénu a pozornost se zaměřovala na stav ohořelých stromů, u nichž hrozí pád na turistickou stezku a do koryta řeky Kamenice. Práce jsou ve skalnatém kaňonu, který je částečně přístupný pouze z lodi, technicky velmi náročné. V současnosti se projednávají teoretické a finanční možnosti. Na prvním místě je bezpečnost pracovníků.

„Probíhají pravidelná jednání, na nichž hledáme možnosti společného a efektivního řešení. Každá strana přináší na problematiku různý pohled, a věřím, že díky aktivnímu přístupu se nám podaří dílčími kroky plány realizovat,“ říká k situaci generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský. Podle ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko Petra Kříže prevence škod povodněmi standardně stojí nad režimem ochrany přírody národního parku, ve kterém soutěsky říčky Kamenice leží. „I v tomto mimořádně zranitelném přírodním prostředí může správce vodního toku provádět nutnou údržbu koryta tak, aby se v něm nehromadilo dřevo, které by v případě povodně bylo pro obec ohrožením. Správa národního parku přitom poskytuje potřebnou součinnost tak, aby údržba byla proveditelná,“ doplňuje Kříž.

V současnosti je soutěska kvůli bezpečnosti pro veřejnost uzavřena. „Obec nechala zhotovit dendrologický posudek, na jehož výsledky nyní čekáme a které společně prodiskutujeme. Prioritou obce je v první řadě protipovodňová bezpečnost obce a ochrana života, zdraví a majetku a také bezpečné zpřístupnění cest v Edmundově soutěsce, aby se obec mohla starat o svůj majetek s péčí řádného hospodáře a v co nejbližší době otevřít cesty pro turisty. Máme zájem komunikovat a najít s Povodím Ohře i s Národním parkem České Švýcarsko společné řešení,“ doplňuje Kateřina Horáková, starostka obce Hřensko.

Scroll to Top