Mlžítka a osvěžítka opět v pražských ulicích

blank

Do veřejného prostoru v Praze se s příchodem letních teplot vrátila oblíbená mlžítka a osvěžítka, která ve svém nejbližším okolí dokáží pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost.

Pražské vodovody a kanalizace od začátku května nainstalovaly dvacet dva mlžítek a devět osvěžítek. Během června v ulicích metropole přibyde ještě osm mlžících zařízení. Veřejnost je najde například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pohořelci, ale také u základní školy Peřinova v Řepích či u Národní technické knihovny v Dejvicích.

„Mlžítka aktivujeme automaticky v předem stanoveném časovém intervalu a podle aktuální teploty. Osvěžítka jsou samoobslužná,“ vysvětluje mluvčí Tomáš Mrázek. Před osazením mlžítkem nebo pítkem je místo prověřováno z hlediska technického a urbanistického. Při technickém šetření je například posuzován stav podzemní části hydrantu, tlakové poměry v konkrétním místě sítě a celková provozní vhodnost, urbanistické posouzení zase provádí na žádost PVK Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Během vyšších teplot vznikají ve městech extrémní tepelné ostrovy. Kapky emitované z „jemné trysky mlžícího zařízení“ absorbují část tepla blízkého okolí právě díky přeměně vody na páru, čímž dochází k ochlazování vzduchu. Provoz mlžítek a pítek je zajištěn digitální řídicí jednotkou, která je ovládaná prostřednictvím pevné radiové sítě PVK. Spotřeba vody je zhruba 18 litrů za hodinu, do mlžítka a osvěžítka míří pitná voda přímo z vodovodního řadu.

Scroll to Top