PVK doporučují kontrolu vody ze studní

blank

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují majitelům studní jejich pravidelnou kontrolu, která by měla proběhnout minimálně jednou ročně.

„Voda z těchto zdrojů nepodléhá žádné pravidelné kontrole. Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ doporučuje manažerka útvaru kontroly kvality vody Lenka Vavrušková.

Společnost nabízí majitelům studní rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů vody za 1 200 korun včetně DPH. Zákazník od vodáren dostane protokol, jehož součástí je kromě výsledků analýzy také jejich posouzení a v případě vzorků, které překročí hygienický limit pro pitnou vodu, i doporučení vhodného postupu, jak zlepšit kvalitu vody.

PVK loni provedly 267 rozborů vzorků vod ze soukromých studní a více než 90 procent neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah jejích kontrol. Podle Vavruškové nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly zase překročeny limity dusičnanů a také limity pro hodnotu zákalu a železa. Odběr vzorků podléhá přísným pravidlům.

Scroll to Top