V Moravskoslezském kraji roste zájem o dovoz vody do bazénu

blank

Cisterny společnosti SmVaK Ostrava v roce 2024 navezly vodu do 435 bazénů, oproti roku 2022 se podle mluvčího vodáren Marka Síbrta zájem hned zdvojnásobil.

SmVaK Ostrava nabízí za férovou cenu osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům ve vodovodní síti. Řada lidí totiž napouští bazén zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností. Elegantnější řešení, které se nedotkne dalších odběratelů, je dovoz vody cisternou. Zájem o takovou službu podle Marka Síbrta úměrně roste s tím, jak se rozšiřuje výstavba rodinných domů v moravskoslezském regionu. Jeho slova potvrzuje i skutečnost, že Češi patří dlouhodobě k evropským premiantům co do vlastnictví zahradních bazénů. Na sto tisíc obyvatel jich mají více jen Francouzi a Španělé.

Největší zájem na Frýdecko-Místecku

Největší zájem o dovoz cisternou vodárny loni evidovaly na Frýdecko-Místecku, menší pak například na Novojičínsku nebo Opavsku. Firma jde navíc naproti komfortu zákazníků a zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý formulář na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb. Cena služby je dána objemem bazénu a vzdáleností, na kterou se musí transportovat. Například při objemu bazénu sedm metrů krychlových a vzdálenosti do 10 kilometrů od provozního střediska je stanovena paušální cena 1 621 korun bez DPH.

Berte ohled na sousedy, žádají vodárny

Proč je lepší vsadit na profesionály, než bazén napouštět vlastní cestou radí ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. „Problémy se mohou vyskytnout v momentě, kdy se rozhodne větší počet lidí v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a navíc ho chtějí mít napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může projevit v poměrně širokém okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru,“ říká Koníř.

V každém případě lze nepříjemným situacím předcházet. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den. „Jednoznačně doporučuji pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy a předejdou případným sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili 435 bazénů, zájem každoročně roste a v případě pěkného počasí očekávám, že letos bude atakovat hranici pěti set návozů,“ vysvětluje Koníř.

Zájemci mohou využít služeb laboratoře

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Obrátit se také mohou na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz). Ta rovněž připravila instrukce, jak správně vzorky z bazénu odebírat, jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke kontaminaci a předešlo se riziku znehodnocení následné analýzy.

„Vzorkovnice pro odběr vzorku vody poskytuje výhradně laboratoř. Nesprávně připravená vzorkovnice může vzorek kontaminovat a znehodnotit výsledky analýzy. Před odběrem je nutné si umýt ruce. Vzorek se odebírá z hloubky přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň 30 centimetrů od okraje bazénu. Odebírá se těsně před transportem do laboratoře. Pokud ho nelze dopravit do laboratoře bezprostředně po odběru, musí být skladován v temnu a chladu při teplotě 1-5 °C. Analýzy v laboratoři musí být započaty nejpozději do 24 hodin po odběru,“ doplňuje vedoucí provozních laboratoří VodoTech Lucie Chlebková.

 

Scroll to Top