K vodě s maximální opatrností

blank

Sezóna u vody je díky příznivému počasí pomalu tady a Povodí Odry opět upozorňuje veřejnost, aby nepřeceňovala své síly a vodní toky užívala s rozvahou. Vodohospodáři opakovaně apelují, aby lidé vodní díla využívali vždy za nízkých průtoků, při dobrých teplotních podmínkách vody v řekách, při nízké rychlosti proudící vody, nejlépe za přítomnosti dalších osob.

Volnočasové aktivity u vody se při nepozornosti mohou snadno změnit v tragédii. „Každý podle svého věku a kondice si musí zvážit, zda podmínky pro vodní rekreaci pro něj jsou vhodné, zvláště za děti to musí učinit jejich rodiče, případně jejich dozor.  Zvýšený pohyb osob kolem vodních toků a nádrží nemusí nutně zvýšit množství odpadu kolem nich. Žádám všechny o dodržování základních pravidel chování v přírodě. Jedním z nich je právě to, že vše, co si k vodě s sebou přineseme, tak si zase odneseme,“ žádá generální ředitel Jiří Tkáč.

Pozor na ochranná pásma

Povodí Odry také zdroje vody chrání před znečištěním nebo špatným nakládáním. „Právě proto kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka je vodoprávním úřadem stanoveno ochranné pásmo I. stupně. Apeluji na všechny, kteří si plánují výlet k výše uvedeným nádržím, že do ochranného pásma I. stupně je vstup osob zakázán. Toto ochranné pásmo kolem vodárenských nádrží je vymezeno informačními tabulemi,“ doplňuje technický ředitel Břetislav Tureček.

Scroll to Top