Voda v Tlucné je v pořádku

blank

Vodárna Plzeň uvedla, že všechny odebrané vzorky vody v obci Tlucná splňují limity, které klade na kvalitu pitné vody platná legislativa a provedená dezinfekce řadu byla úspěšná. Podle vodařů je tedy možné pitnou vodu využívat bez omezení. Vodárna na začátku května vzhledem k hlášeným stížnostem na zhoršenou kvalitu preventivně zakázala užívat vodu pro pitné účely. Náhradní zásobování zajistila cisternami s pitnou vodou. Obec leží v údolí Vejprnického potoka a prochází jí železniční trať Plzeň–Domažlice a silnice II/180 z Plzně do Nýřan. Jižně od obce vede dálnice D5 z Prahy do Norimberku.

Scroll to Top