Dvacet let v EU: významné zlepšení životního prostředí

blank

Kvalitnější pitná voda, čistější řeky a nádrže, čistší ovzduší ve městech a obcích nebo větší podíl chráněné přírody na území České republiky. Tím vším se může dnes Česko pochlubit po dvaceti letech v Evropské unii. Pro výrazné zlepšení životního prostředí byl vstup do unie klíčovým milníkem.

„Dvacet let v Evropské unii v oblasti ochrany životního prostředí přineslo nám všem zásadní proměnu. Bez nadsázky díky němu dýcháme čistší vzduch a pijeme čistší vodu. Zvládli jsme zásadně zlepšit čištění odpadních vod, a to především v menších obcích. V důsledku modernizace kanalizací a čistíren jsme podstatně zlepšili stav řek. Díky evropským pravidlům pokleslo množství emisí škodlivých látek z průmyslu i velké energetiky,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Členství v EU také přineslo zásadní finanční příspěvky ze společných fondů na potřebná opatření. Česku se totiž otevřel plnohodnotný přístup k evropským dotacím, a to včetně prostředků na zlepšování životního prostředí. Například prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) se od roku 2007 do roku 2020 podařilo podpořit více než 30 tisíc projektů v oblasti vody, nakládání s odpady nebo energetických úspor za téměř 200 miliard korun. V současném programovém období, které poběží ještě pět let, je připraveno přes 60 miliard korun.

Obří prostředky na ochranu či rekultivaci přírody

„Evropská unie poskytuje významné množství financí na ochranu či rekultivaci přírody, ale také značnou podporu při dekarbonizaci. Česká republika se pyšní nejúčinnějším čerpáním dotací na renovace budov, především z podprogramu Nová zelená úsporám. S jeho pomocí jsme od roku 2019 podpořili více než 250 tisíc žádostí za téměř 50 miliard korun,“ doplňuje ministr Hladík.

Počet čistíren odpadních vod se od roku 2004 zvýšil téměř o 50 %, téměř polovina toků (48,6 %) byla v roce 2003 v kategorii velmi nebo silně znečištěné. Do roku 2023 tento podíl poklesl na třetinu (32 %). Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl v roce 2022 87,3 % (v roce 2004 77,9 %). Podíl obyvatel spokojených se stavem životního prostředí se zvýšil z 45 % na 78 %.

ČR součástí významného rozšíření unie

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Šlo o dosud největší rozšíření tohoto společenství, kdy k ní přistoupily ještě Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Česko o vstup zažádalo už v roce 1996.  Několikaletá jednání vyvrcholila v roce 2003, kdy se o vstupu konalo referendum a byla v Athénách podepsána smlouva o přistoupení. Česko se stalo součástí Evropského hospodářského prostoru, který zajišťuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Do schengenského prostoru země vstoupila v roce 2007.

Scroll to Top