Na Jesenicku šetří vodou

blank

Region, který zásobují jesenické vodárny, má spotřebu 77 litrů pitné vody na hlavu a den, což je o 13 litrů méně, než je republikový průměr. Výrazně pod průměrem jsou také ztráty vody v síti, které se v oblasti pohybují mírně na 10 procenty.

„Pro nás je udržitelné hospodaření s vodou zásadní, obzvláště v dobách, kdy se vydatnost vodních zdrojů může měnit, což si žádá adaptivní a odpovědný přístup k řízení. Právě sledování a minimalizace ztrát vody jsou důležité ukazatele v udržitelném hospodaření s vodou,“ zdůraznila přístup VaK Jesenicka ředitelka Lenka Podhorná.

Společnost také pokračuje v přípravě významného projektu, který spočívá ve vybudování vodárenského dispečinku, který vodárnám umožní detailnější, a hlavně nepřetržité sledování vodohospodářské infrastruktury, a tím efektivnější odhalování poruch.

Strategickým projektem pro patnáct tisíc odběratelů pitné vody je napojení Keprnického potoka coby nového zdroje surové vody pro adolfovickou úpravnu vody. Další zdroj je podle vodáren existenční potřebou. Tahle pojistka vyjde na 127 milionů, 70 % pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Scroll to Top