Školení ČIŽP k vodním haváriím

blank

Každý inspektor České inspekce životního prostředí držící havarijní připravenost musí být dle interní metodiky jednou za pět let proškolen v postupu při odběru vzorků vod či sedimentů a použití měřicí techniky.

V druhé polovině dubna proběhlo školení zaměřené na organizaci a odběr vzorků při haváriích u vod způsobených závadnou látkou. Cílem bylo předávání teoretických a praktických zkušeností z odborné praxe integrovaných záchranných složek, správců povodí či vědeckých institucí, stejně jako seznámení s novými trendy vzorkovacích a měřících zařízení.

Nechyběla ani praktická část, která byla zaměřena na vzorkování vod a dnových uloženin, včetně dokumentování odběrů vzorků a měření základních fyzikálních parametrů vzorkovaných vod. Při haváriích je proškolenost inspektorů klíčová. Díky ní totiž mohou efektivně a rychle reagovat na krizové situace, což je zásadní pro minimalizaci škod na životním prostředí. Inspektoři také drží havarijní pohotovost 24 hodin denně včetně víkendů a státních svátků.

Scroll to Top