Nové vydání časopisu Sovak

blank

Na titulní straně je šachta hlavního přívodního řadu DN 800 z Úpravny vody Březová. O třiceti letech spolupráce obcí a provozovatele při péči o vodárenskou infrastrukturu hovoří s Věrou Štafflovou v příspěvku Voda obce spojuje předseda Rady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Alexander Žák a ředitel společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary Zdeněk Frček. Model fungování společnosti nastavily v době svého vzniku v letech 1993 a 1994, jeho principy zůstaly do dnešních dnů nezměněné.

blank

V lednu letošního roku byla zahájena první etapa projektu, jehož cílem je zabezpečení dodávky pitné vody do města Karlovy Vary a dalších obcí. V příspěvku Projekt zabezpečení dodávky pitné vody do Oblastního vodovodu Karlovarska popisuje Jan Herman přibližuje záměr zdvojení hlavních přivaděčů a vytvoření záložních dopravních tras v rámci města Karlovy Vary pro případ mimořádných událostí.

Petr Albrecht popisuje v článku Datový sklad – platforma pro sdružování zdrojů a předávání informací přístup ke správě dat v rámci společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

V článku Vyhodnocení provozu nízkoteplotní sušárny kalu (2016–2023) Jan Plechatý a Kateřina Arnoldová prezentují provozní hodnoty z provozu nízkoteplotní pásové sušárny kalu na ČOV Karlovy Vary v období ovlivněném pandemií covidu-19 a energetickou krizí.

Vilém Žák v příspěvku SOVAK ČR přispěl k úspěchu české diplomacie při vyjednávání evropské legislativy popisuje spolupráci s českým zastoupením v Bruselu při vyjednávání o konečné podobě směrnice o čištění městských odpadních vod. Ondřej Krutílek přidává pohled na tuto spolupráci z pohledu české evropské politiky.

Jan Plechatý představuje Oceněné projekty soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023. Oceněné uděluje odborná porota v kategorii staveb nad a do 50 mil. Kč v oborech vodovody a kanalizace a vodní toky.

Jiří Rosický a Miroslav Kos se v příspěvku Kalové a energetické hospodářství ÚČOV na Císařském ostrově v Praze věnují projektu přestavby kalového a energetického hospodářství  v kontextu trendu vyžadujícího využití energetického potenciálu odpadních vod.

Přehled nejdůležitějších změn přináší v článku Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 256/2023 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích Karel Frank. Vyhláška je předkládána z důvodu transpozice evropské směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě a shrnuje změny s ohledem na jejich účinnost.

Pilotní projekt, jehož cílem bylo zjistit možnost optimalizace hodnoty H2S v kanalizaci při použití smart technologií popisují v článku Monitoring rozpuštěného sulfanu v odpadní vodě Jaroslav Raclavský a Václav Vavřina.

V rubrice Z regionů informujeme o aktuálních projektech a aktivitách společností ČEVAK a. s., Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., a Severočeské vodárenské společnosti a. s.

Zástupci SOVAK ČR v EurEau připravili pro čtenáře časopisu Sovak Zprávu z jednání komisí EurEau pro pitnou vodu EU1, pro odpadní vodu EU2 a pro ekonomiku EU3. Přináší informace o připravovaných změnách v evropské legislativě včetně shrnutí návrhu směrnice pro čištění městských odpadních vod.

S obsahem vydání 4/2024 se můžete seznámit zde.

Scroll to Top