Dopady nového stavebního zákona na vodárenství

blank

Minulý seminář byl úspěšný. Kdo jste neměl možnost vyslechnout si prezentaci JUDr. Zdeňka Horáčka, Ph.D., samostatného advokáta, přijďte se s problematikou seznámit nyní.

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., včetně jeho věcné novely č. 152/2023 Sb., a zákona o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb. a souvisejících novel vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Nicméně do 30. 6. 2024 se uplatní pouze pro vyhrazené stavby, do kterých žádná vodní díla nespadají – jedná se o strategické dopravní a energetické stavby, které povoluje nově zřízený dopravní a energetický stavební úřad.

Na vodní díla se použije nový stavební zákon do 30. 6. 2024 pouze v těch případech, kdy budou povolována společně s vyhrazenými stavbami, plně se nová stavební legislativa použije na vodní díla až od 1. 7. 2024. Více o změnách, které tato legislativa přináší se dozvíte na semináři.

Přihlášku naleznete zde a lze ji zaslat nejpozději do 17. 4. 2024 na e-mail doudova@sovak.cz.

Scroll to Top