BVK zvou do modřické čistírny odpadních vod

blank

Brněnské vodárny a kanalizace zvou v sobotu 20. dubna do areálu Čistírny odpadních vod Brno – Modřice. Dnem otevřených dveří vodárny oslaví Den Země, který každoročně připadá na 22. dubna. Prohlídky proběhnou v devět a dvanáct hodin.

Čištění odpadních vod je technicky náročnou, ale také velice zajímavou disciplínou, která je nezbytná pro ochranu životního prostředí, a do tajů můžete nahlédnout i vy, a to prostřednictvím exkurzí, které pořádáme na Čistírně odpadních vod Brno – Modřice, zvou na prohlídky vodohospodáři.

Pokud máte o prohlídku zájem, potvrďte účast pomocí rezervačního systému. Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků ve skupině omezený, a proto bez potvrzené rezervace nebude návštěva čistírny odpadních vod možná.

BVK v Modřicích postavily dvě dosazovací nádrže, které doplnily soubor šesti stávajících. Náklady přesáhly 300 milionů. Jedná se o železobetonové nádrže, každá o průměru 50 metrů, s hloubkou 5,3 až 6,45 metru a hloubkou středové části (kalový prostor) 10,35 metru, s užitným objemem každé nádrže 8 835 kubíků.

Nádrže v tomto případě slouží jako jeden z posledních objektů čistírny ke konečnému oddělení aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace z vyčištěné odpadní vody před jejím vypuštěním do řeky Svratky. Stavební práce probíhaly za plného provozu. Cílem investice je dodržování nejvyšších standardů čištění odpadních vod.

Modřická čistírna ročně vyčistí zhruba 35 milionů kubíků vody. Odpadní vody čistí od 420 tisíc obyvatel. BVK jako vlastník čistírny také pokračují v zajištění maximální soběstačnosti provozu, která spočívá jednak v realizaci úsporných opatření formou úpravy jednotlivých technologických celků, jednak v instalaci nových obnovitelných zdrojů energie.

 

Scroll to Top