Vodovody a kanalizace Břeclav slaví 30 let

blank

Vodovody a kanalizace Břeclav (VAK), které v roce 1994 vznikly transformací tehdejších Jihomoravských vodovodů a kanalizací, si letos připomínají 30 let existence.

Firma, která dodává pitnou vodu zhruba 110 000 obyvatelům Břeclavska, Mikulovska, Hustopečska a Pohořelicka, každý rok proinvestuje desítky milionů korun. VAK v současnosti provozují 1001 kilometrů vodovodní sítě, využívají 11 vodních zdrojů a 3 úpravny vody pro zásobení 73 měst a obcí a 110 tisíc obyvatel prostřednictvím 8 skupinových a 12 samostatných vodovodů. VAK se také starají o více než 305 kilometrů stokové sítě a 17 čistíren odpadních vod.

K nejvýznamnějším investicím posledních let patří například oprava vodárenské věže nebo rekonstrukce nábřeží Komenského v Břeclavi, výstavba kanalizace v Mušlově nebo Velkém Dvoře u Pohořelic či realizace kalového hospodářství na lednické úpravně vody. V současnosti firma pracuje na novém zdroji pitné vody v Ivani nebo na přípravě rozšíření několika čistíren odpadních vod.

Scroll to Top