Přihlášky na konferenci VODA FÓRUM 2024 do konce dubna

blank

SOVAK ČR zve na 3. ročník vodohospodářské konference VODA FÓRUM, který proběhne 22. –23.  května v Hotelu Zámek Valeč. Konference je zaměřená na představení technických či technologických novinek a zajímavých produktu a řešení z oboru vodovodu a kanalizací, například unikátní technologie výstavby a sanace vodojemu a čistírny, správy vodovodů a kanalizací v době umělé inteligence, bezvýkopové obnovy tlakových potrubí na těžce přístupných místech, digitální řešení požadavku nové směrnice EU, možnosti dálkových odečtů a smart meteringu, optimalizace procesu terciárního srážení fosforu, metodiky energetického auditu vodohospodářských zařízení, inteligentní lokalizaci skrytých úniku nebo využití digitálního asistenta WorkFlow pro výstavbu sítí ve vodárenství.

Program konference, který je určený především managementu a technickým specialistům vodohospodářských společností, zahrnuje 33 přednášek. V přilehlých prostorách představí své výrobky, technologie a služby 43 dodavatelských firem. Přihlášku a pozvánku včetně podrobného programu s časovým rozvrhem, organizačních pokynů a nabídky ubytování naleznete zde. Závaznou přihlášku je nezbytné odeslat nejpozději do 30. 4. 2024 na e-mail doudova@sovak.cz, nebo konference@sovak.cz. Vodarenstvi.cz je opět mediálním partnerem akce.

Scroll to Top