Příležitost pro české firmy a investory v Arménii

blank

Ačkoliv Arménie disponuje bohatými vodními zdroji, nerovnoměrné rozložení země a změny vyžadují zlepšení infrastruktury, zajištění větších zásob a lepší politiku v oblasti hospodaření, zajištění kvality vody, zavlažování, sanitaci a samotnou správu vodních toků.

Vodohospodářský sektor v Arménii představuje pro české firmy příležitosti, jak přispět odbornými znalostmi, technologiemi a investicemi k řešení klíčových problémů a zlepšení vodohospodářské infrastruktury, říká zástupkyně velvyslance v Jerevanu Michaela Jeřábková. Společnosti zde mohou najít uplatnění při projektech zaměřených na zlepšení arménských vodovodních sítí, technologiích pro monitorování podzemních vod, budování kapacit a školení, nebo poradenských službách.

Prostor ke spolupráci se nabízí také v oblasti výzkumu a vývoje a společných výzkumných projektech. V neposlední řadě podle Jeřábkové v Arménii leží i investiční příležitosti: může jít o partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pro rozvoj úpraven vody, potrubních sítí a zavlažovacích systémů.

Země se rovněž potýká s obrovskými problémy při nakládání s odpady, ačkoliv má vláda snahu situaci významně zlepšit a přiblížit se standardům EU. Arménie ročně vyprodukuje asi 6 tisíc tun recyklovatelného plastového odpadu. Recyklací odpadů se navíc v Arménii zabývají jen soukromé společnosti, i když pomalu dochází k rozvoji státní infrastruktury. I v této oblasti se pro české firmy naskýtá několik příležitostí, jak přispět k úsilí o udržitelné nakládání s odpady.

 

Scroll to Top