SmVaK Ostrava: kohoutková voda má 2 000x nižší uhlíkovou stopu než balená

blank

SmVaK Ostrava téměř deset let detailně monitorují svou uhlíkovou stopu. K jejímu snižování realizuje řadu projektů, jako jsou instalace malých vodních elektráren, kogeneračních jednotek, fotovoltaických elektráren, využívání efektivnější dmychadel nebo obnova vozového parku k ekologičtějším vozidlům. Průměrná uhlíková stopa jednoho litru vody v pet lahvi je 0,299 kg CO2e, u stejného objemu pitné vody z produkce SmVaK Ostrava je hodnota 1 980x nižší, informuje v tiskové zprávě mluvčí Marek Síbrt. 

„Výpočet průměrné uhlíkové stopy pro litr kvalitní pitné vody vyrobené v našich úpravnách a dopravené do kohoutkovu spotřebitele není právě jednoduchý. Vycházíme z údajů uvedených v certifikátu společnosti TŰV SŰV Czech, který dělí emise na ty přímé (pohonné hmoty, spotřeba zemního plynu atd.) včetně spalování biomasy, nepřímé pocházející z výroby energie (nakoupená elektrická energie a teplo), a ty ostatní, jako jsou například nakupované chemikálie. Z našich dat vyplývá, že uhlíková stopa jednoho litru kvalitní pitné vody z produkce naší společnosti dodané koncovému odběrateli činí 0,0001463 kg CO2, oproti tomu údaje uváděné pro průměrnou litrovou lahev vody v pet lahvi uvádějí hodnotu o několik řádů vyšší – 0,299 kg CO2,“ vysvětluje generální ředitel Anatol Pšenička.

Společnosti také podle předběžného výpočtu klesly přímé emise o 3%, nepřímé o 3,5 %. Pomohly úspory pohonných hmot a teplotně mírná zima. Finální výpočet bude znám za několik měsíců. Firma se také řídí strategickým dokumentem v podobě energetické koncepce, jejímž cílem je navrhnout směřování společnosti v oblasti hospodaření s energiemi a vlivy na životní prostředí pro období do roku 2030. Koncepce má vést ke spolehlivé, cenově dostupné a k životnímu prostředí šetrné dodávce energie a analyzuje jak interní, tak externí vlivy na energetické hospodářství. 

Foto: Úpravna vody Vyšní Lhoty 

Scroll to Top