Další pokrok v propojení vodárenských soustav

blank

Kraj Vysočina několik let spolupracuje s Jihomoravským krajem na propojení vodárenských soustav, v současnosti je dokončována studie proveditelnosti. Kraj Vysočina v tiskové zprávě uvádí, že bude potřeba 575 kilometrů nových vodovodních propojení. Díky rozsáhlému projektu bude posílena odolnost regionů vůči klimatickým změnám a zvýšena spolehlivost zásobování pitnou vodou.

Jedním z klíčových kroků vzájemné krajské spolupráce bylo podepsání memoranda v roce 2021. Náklady na studii proveditelnosti byly tehdy vyčísleny na osm milionů korun. Studie bude hotová v dubnu, následně bude zpracována do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Obě strany kladou velký důraz na důkladné projednání návrhů se zástupci obcí a vodárenských společností, aby vyhovovaly jejich potřebám.

Oba kraje už v oblasti zásobování vodou částečně spolupracují. Například vranovská nádrž na jižní Moravě slouží k zásobování významné části Třebíčska. Naopak nádrž Vír na Vysočině slouží jako jeden ze zdrojů k zásobování brněnské aglomerace. Díky propojení soustav bude podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL) možné o vodu lépe pečovat a zabraňovat výpadkům a ztrátám na její cestě k obyvatelům obou regionů.

Scroll to Top