Začíná konference VODA ZLÍN 2024

blank

Ve čtvrtek 14. března byla zahájena dvoudenní oborová konference VODA ZLÍN, která tradičně seznamuje účastníky s novinkami, poznatky a zkušenostmi z oboru vodního hospodářství v oblasti úpravy a dopravy pitné vody. Jednotlivé prezentace se zabývají legislativou ve vodním hospodářství, zkušenostmi s projektovou přípravou a realizací úpraven vod, vodovodů a souvisejících objektů, výsledky prováděných výzkumů nebo zkušenostmi s provozováním úpraven vod a vodovodů.

Pořadatelem je Moravská vodárenská, provozovatel vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky na Olomoucku a Prostějovsku, kde zajišťuje provoz a servis 1 082 kilometrů vodovodních a 632 kilometrů odpadních sítí. Společnost poskytuje služby v oblasti pitných vod pro více než 200 000 obyvatel a v oblasti odkanalizování odpadních vod pro více než 160 000 obyvatel. Skupina Veolia v České republice je řízena centralizovaně. Vznikla jednotná struktura řízení aktivit vodárenství, teplárenství a odpadového hospodářství pod značkou Veolia Holding.

Scroll to Top