VAS k regulaci odběru vody z vodovodu

blank

Vodárenská akciová společnost na konci února upozornila na to, že vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody z veřejných vodovodů na závlahu nebo plnění bazénů. Situace začíná mít dopad na běžné zásobování pitnou vodou a je nutné v několika obcích přijmout řadu opatření regulující odběry  z veřejného vodovodu.

Jedná se zejména o zákaz zalévání pitnou vodou z veřejného vodovodu všem odběratelům, napouštění bazénů pitnou vodou nebo přísný zákaz umývání aut vodou z vodovodu. Na Blansku omezení platí pro obce Rozsíčka, Vřesice, Lysice. Na Boskovicku pro Sulíkov, místní část Letovic Kladruby, Dlouhou Lhotu, Štěchov a Deštnou.

Vodárenská akciová společnost (VAS) dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Její služby využívá více než 700 obcí na Blanensku, Brněnsku, Jihlavsku, Třebíčsku, Znojemsku a Žďársku, s čímž souvisí nutnost odpovídajících investic do obnovy a rozvoje infrastruktury.

 

Scroll to Top