Světový den vody na Jičínsku

blank

Tak jako každý rok, také letos připravují jičínští vodohospodáři doprovodné akce pro veřejnost při příležitosti oslav Světového dne vody. Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 21. března od dvou hodin odpoledne do šesti večera v areálech čistíren odpadních vod v Jičíně, Hořicích a ve Staré Pace. Vodaři zájemce provedou provozem a vysvětlí princip procesu čištění.

Světový den vody, který se od roku 1993 každoročně připomíná 22. března, je každoročním svátkem Organizace spojených národů, která se zaměřuje na důležitost vody. Oslavuje vodu a zvyšuje povědomí o 2,2 miliardách lidí, kteří žijí bez přístupu k nezávadné vodě. Jde o přijetí opatření k řešení globální vodní krize.

Hlavním cílem Světového dne vody je podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje 6: voda a hygiena pro všechny do roku 2030. UN-Water – koordinační mechanismus OSN v oblasti vody a hygieny – každoročně stanovuje téma Světového dne vody. V roce 2023 se pozornost soustředila na urychlení změn. V roce 2024 bude tématem Využití vody pro mír.

Scroll to Top