Vodárna Zlín zpřístupní Úpravnu vody Klečůvka

blank

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury na Zlínsku, Vodárna Zlín, zve při příležitosti oslav Světového dne vody na Den otevřených dveří, který se uskuteční 25. března v odpoledních hodinách.

Exkurze tradičně povedou zaměstnanci s dlouhodobými zkušenostmi z oboru. Součástí akce bude zpřístupnění pracoviště laboratoře Úpravny vody Klečůvka, kde se zájemci seznámí s laboratorními činnostmi, přístrojovým vybavením a nabídkou služeb. Účastníkům budou poskytnuty informace o zjištění kvality vody ve studních, co znamenají jednotlivé ukazatele rozboru vody, či informace o kvalitě pitné vody v síti.

Zájemci si také mohou nechat provést rychlý mini rozbor vody, kterou si přinesou s sebou. Ta musí být v čisté plastové láhvi od neslazené minerálky, požadovaný objem vody je minimálně 0,5 litru. Na místě lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. Podrobný rozbor vody ze studny si mohou objednat za 950 korun.

Světový den vody, který se od roku 1993 každoročně připomíná 22. března, je každoročním oslavou Organizace spojených národů, která se zaměřuje na důležitost vody. Světový den vody oslavuje vodu a zvyšuje povědomí o 2,2 miliardách lidí, kteří žijí bez přístupu k nezávadné vodě.

Jde o přijetí opatření k řešení globální vodní krize. Hlavním cílem Světového dne vody je podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje 6: voda a hygiena pro všechny do roku 2030. UN-Water – koordinační mechanismus OSN v oblasti vody a hygieny – každoročně stanovuje téma Světového dne vody. V roce 2023 se pozornost soustředila na urychlení změn. V roce 2024 bude tématem Využití vody pro mír.

Scroll to Top