Světový den vody s SmVaK Ostrava

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava u příležitosti Světového dne vody zpřístupní největší úpravny vody a čistírny odpadních vod. Veřejnost bude moci navštívit Úpravnu vody Podhradí a Úpravnu vody Nová Ves, stejně jako čtyři čistírny odpadních vod v regionu.

Společnost v sobotu 23. března otevře pro zájemce areály čistíren odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí. Své brány otevřou také největší úpravny pitné vody v regionu v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí.

Podle mluvčího Marka Síbrta jde o jedinečnou příležitost prohlédnout si provozy, které prošly v uplynulých letech významnými rekonstrukcemi a jsou klíčové pro zásobování většiny kraje kvalitní pitnou vodou z podhůří Jeseníků a z Beskyd. Například v podhradské čistírně mohou lidé navštívit místa, odkud přitekla před více než šedesáti pěti lety v prosinci roku 1958 první voda původem z Kružberku do Ostravy. V areálu Úpravny vody Nová Ves budou svou práci prezentovat zase pátrači, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání poruch a úniků pitné vody ve vodovodní síti.

Kromě odborné exkurze bude v areálu každé čistírny přistaven kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Zaměstnanci společnosti budou návštěvníkům například vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění odpadních vod přinášejí.

Provozy budou otevřeny od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne, prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků.

„Všechna zařízení budou v plném provozu a musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen plynulý proces výroby pitné vody, případně čištění té odpadní. S ohledem na velký zájem veřejnosti v uplynulých letech všem doporučuji, aby si termín prohlídky zarezervovali s dostatečným předstihem,“ doplňuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. Zájemci o návštěvu se musí předem registrovat na telefonním čísle 596 697 233, případně na e-mailu adela.hejtmankova@smvak.cz do 18. března.

Od roku 1993 se slaví Světový den vody 22. března. Datum bylo ustaveno Organizací spojených národů na zasedání v Rio de Janeiru v Brazílii v roce 1992. Důvodem pro vyhlášení byla především skutečnost, že více než dvě miliardy lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec. Letošní motto je Využití vody pro mír.

Scroll to Top