VAS sníží energetickou náročnost čistírny v Blansku

blank

Investicí za 10,5 milionu korun do kogenerační jednotky a fotovoltaických panelů chce Vodárenská akciová společnost (VAS) snížit energetickou náročnost čistírny odpadních vod v Blansku, která bude po modernizaci také ekologičtější. Kogenerační jednotka bude využívat bioplyn vznikající při stabilizaci kalu.

„Projekt je připravený, vydané je stavební povolení, čekáme na vypsání dotací. Projektuje se také nová fotovoltaická elektrárna, panely by měly být umístěny jak na střechách objektů blanenské čistírny odpadních vod v jejím areálu, tak na střeše sousední kompostárny. Ta je v majetku města,“ cituje Deník ředitele VAS Petra Fialu. Podle něj by mohly oba alternativní zdroje pokrývat přibližně polovinu energie potřebné pro provoz.

V Blansku také dokončili stavbu litinového potrubí za 120 milionů korun, kterým proudí odpadní vody do čistírny na kopci nad řekou Svitavou. „Téměř čtyřicetimetrový výškový rozdíl využívá také přívodní potrubí s vyčištěnou odpadní vodou, která odtéká zpět dolů. Díky nové vyrovnávací nádrži a malé vodní elektrárně se získá zpět zhruba čtvrtina energie potřebné pro fungování čerpadel. Podstatným přínosem je také samotná existence záložního potrubí vyčištěné vody, které může v případě havárií sloužit jako náhradní potrubí pro výtlak odpadních vod na čistírnu,“ doplňuje mluvčí města Pavla Komárková.

Zdroj: Deník
Foto: Město Blansko

Scroll to Top