Moravská vodárenská oslaví Světový den vody 25. března

blank

Provozovatel vodovodů a kanalizací na Olomoucku a Prostějovsku, společnost Moravská vodárenská, připravuje v souvislosti se Světovým dnem vody Den otevřených dveří. Exkurze v areálech čistíren odpadních vod a úpraven vod v Olomouci a Uničově povedou v pondělí 25. března zaměstnanci s dlouhodobými zkušenostmi ve vodním hospodářství.

Součástí akce bude zpřístupnění pracoviště laboratoře na ČOV Olomouc – Nové Sady, kde se zájemci o exkurzi seznámí s laboratorními činnostmi, přístrojovým vybavením a nabídkou laboratorních služeb. Účastníkům budou poskytnuty informace o zjištění kvality vody ve studních, co znamenají jednotlivé ukazatele rozboru vody, informace o kvalitě pitné vody ve vodovodní síti i vypouštěné odpadní vody.

Světový den vody, který se od roku 1993 každoročně připomíná 22. března, je každoročním oslavou Organizace spojených národů, která se zaměřuje na důležitost vody. Světový den vody oslavuje vodu a zvyšuje povědomí o 2,2 miliardách lidí, kteří žijí bez přístupu k nezávadné vodě. Jde o přijetí opatření k řešení globální vodní krize. Hlavním cílem Světového dne vody je podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje 6: voda a hygiena pro všechny do roku 2030. UN-Water – koordinační mechanismus OSN v oblasti vody a hygieny – každoročně stanovuje téma Světového dne vody. V roce 2023 se pozornost soustředila na urychlení změn. V roce 2024 bude tématem Využití vody pro mír.

Doby prohlídek na objektech zde.

Scroll to Top