Povodí Vltavy zpevňuje břehy Vltavy v Českých Budějovicích

blank

Povodí Vltavy zpevní pravý břeh řeky Vltavy v délce asi 800 metrů u Voříškova dvoru, levý břeh pod a nad Novým mostem na silnici Strakonická v celkové délce přibližně 1 290 metrů a také u vývaziště Lannovy loděnice v úseku dlouhém asi 800 metrů. Díky stavbě bude zajištěna bezpečná rekreační plavba a zároveň dojde ke zlepšení přístupu k hladině z břehů.

Hotovo má být nejpozději v říjnu, ale podle aktuálních informací zhotovitele je možné, že bude stavba dokončena před létem tak, aby byla co nejméně ovlivněna rekreační sezona. Akce si vyžádá necelých 23 milionů a je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Město zároveň žádá cyklisty a chodce o ohleduplnost, dodržování dopravního značení, zvýšenou pozornost v této frekventované lokalitě a stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici U Staré trati, U Voříškova dvora a na Vltavském nábřeží.

blank

Scroll to Top