Využití vody pro mír: Motto Světového dne vody 2024

blank

Světový den vody, který se od roku 1993 každoročně koná 22. března, je každoročním oslavou Organizace spojených národů. Zaměřuje se na důležitost sladké vody.  Světový den vody oslavuje vodu a zvyšuje povědomí o 2,2 miliardách lidí, kteří žijí bez přístupu k nezávadné vodě. Jde o přijetí opatření k řešení globální vodní krize. Hlavním cílem Světového dne vody je podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje 6: voda a hygiena pro všechny do roku 2030.  UN-Water – koordinační mechanismus OSN v oblasti vody a hygieny – každoročně stanovuje téma Světového dne vody. V roce 2023 se pozornost soustředila na urychlení změn. V roce 2024 bude tématem Využití vody pro mír. Více informací zde.

Scroll to Top