Kontroly v mokřadech nezjistily pochybení

blank

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a policie provedla na podzim řadu kontrol dodržování nového požadavku nařízení Evropské komise, které výrazně omezilo užívání olověných broků v mokřadech nebo jejich bezprostřední blízkosti.

Všechny kontrolované osoby nové omezení respektovaly. Takový je závěr podzimních kontrol inspekce a policie. Inspekce loni provedla několik kontrol jednak z vlastní iniciativy, jednak na základě podnětů veřejnost.

Organizátoři lovů nebo vlastníci střelnic v blízkosti mokřadů museli prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby poučili účastníky o nově platném omezení při používání olověných broků jako střeliva. Omezení používání olověných broků vzešlo v platnost na základě otrav vodního ptactva. Ptáci totiž olověné broky v sedimentech vyzobávají v domnění, že se jedná o štěrkové kamínky, které jim pomáhají trávit potravu. Požadavek začal platit přesně před rokem.

Mokřady jsou považovány za jedny z biologicky nejrozmanitějších ekosystémů, slouží jako domov široké škále rostlinných a živočišných druhů. Poskytují nepostradatelnou ekosystémovou službu od čištění vody a udržování biodiverzity až po regulaci klimatu.

Scroll to Top