Obnova vodní nádrže Skalice

blank

Povodí Moravy dokončilo modernizaci nádrže Skalice na Boskovicku a zahájilo její napouštění, které by mělo skočit na přelomu února a března. Vodohospodáři uvedli, že díky pracím došlo k obnově zásobního objemu, posílení retence v krajině a zlepšení ekologických funkcí nádrže. Vyčištěny byly přítoky do nádrže, součástí bylo odtěžení 20 000 kubíků sedimentů. V nádrži vznikl nový ostrov.

„Našim cílem bylo vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést povodňové průtoky, a to až na úroveň tisícileté vody. Obnovou dosáhneme také zlepšení dalších funkcí, jako jsou posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ shrnul význam prací generální ředitel Václav Gargulák.

Kromě modernizace hráze a funkčních objektů nádrž získala nový bezpečnostní přeliv, skluz i vývar. Retenční schopnost zvýšilo odtěžení sedimentů. Povodí Moravy zde vybudovalo také nový ostrov. „Těžba sedimentů probíhala výhradně ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže. Nový ostrov poslouží zejména pro hnízdění ptactva. Sediment jsme odstranili také z přítoků do nádrže, kde jsme vyhloubili malé tůně, které zvyšují biodiverzitu prostředí,“ popsal průběh Gargulák. Práce odstartovaly v březnu 2023 a vyžádaly si náklady přesahující 22 milionů. Část prostředků uhradilo ministerstvo zemědělství.

Scroll to Top