BVK nainstalují fotovoltaiku v čistírně Brno – Modřice

blank

Brněnské vodárny a kanalizace jako vlastník čistírny v Modřicích pokračují v zajištění maximální soběstačnosti provozu, která spočívá jednak v realizaci úsporných opatření formou úpravy jednotlivých technologických celků, jednak v instalaci nových obnovitelných zdrojů energie.

BVK v roce 2023 zprovoznily třetí kogenerační jednotku, která významně zlepší využití produkovaného kalového plynu. Už v roce 2022 byla zahájena příprava výstavby první fotovoltaické elektrárny o výkonu necelého 1 MWp na volné ploše areálu čistírny odpadních vod. Její spuštění do provozu se plánuje v závěru roku 2024. Čistírna zpracovává nejen odpadní vody z Brna, ale také ze širokého okolí. Slouží pro více než 400 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje.

BVK do budoucna počítají s budováním dalších výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které dále zvýší energetickou soběstačnost modřické čistírny. Fotovoltaické elektrárny instaluje na vodárenské provozy řada tuzemských vodárenských společností. Největší boom zažívá fotovoltaika ve vodárenských areálech teprve v posledních letech.

Scroll to Top