Praha: stoková síť pod drobnohledem PVK

blank

Pražské vodovody a kanalizace loni prohlédly 144 kilometrů stokové sítě, zrevidovaly 1 837 vstupních šachet a objektů, nalezly 28 havárií a vypracovaly 67 návrhů na odstranění závad zařazených do plánu oprav a investic.

V roce 2023 proběhla kontrola 11 kilometrů splaškové kanalizace pomocí kouřové metody, která je primárně využívána za účelem nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace. Loni takto PVK odhalily 13 neoprávněných napojení srážkových vod na kanalizaci. Podle mluvčího Tomáše Mrázka se odstraněním těchto napojení snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren. Ve spolupráci s Lesy HMP, ČIŽP a MHMP bylo také nalezeno osm nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Díky tomu došlo ke zlepšení kvality povrchových vod v Praze.

Jak dále stojí v tiskové zprávě, v souladu s provozovatelskou smlouvou mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností je průběžně prováděn preventivní průzkum stokové sítě u neprůlezných profilů pomocí televizních inspekčních systémů a u průlezných profilů pomocí pěší prohlídky. Pražská stoková síť měří 3 791 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 025 kilometrů. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech Prahy.

Scroll to Top