Povodí Odry letos proinvestuje téměř 440 milionů

blank

Vodohospodáři Povodí Odry letos plánují investiční akce za 439 milionů, z toho 238 milionů korun mají vyhrazeno ze svých zdrojů a zbytek z dotací ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a ze spolupráce s OKD.

Jak uvádí v tiskové zprávě Povodí Odry, jedná se o stavby protipovodňové ochrany, revitalizační stavební projekty, odstraňování důlních škod i škod povodňových. Hlavními stavbami jsou ochranné hráze Bohumín – Pudlov nebo modernizace nádrže Baška. Současně se vodaři intenzivně věnují přípravě protipovodňových opatření na řece Opavě včetně nádrže Nové Heřminovy.

„Jsem velice rád, že můžeme pokračovat v budování protipovodňových hrází v Bohumíně-Pudlově, kdy nám byla písemně potvrzena dotace ministerstva zemědělství v celkové výši 300 milionů, které budou rozloženy do tří let. Stavební práce tedy mohou pokračovat a měly by být ukončeny v roce 2026,“ říká generální ředitel Jiří Tkáč.

Předpokládané náklady na ochrannou hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín – Pudlov představují 412 milionů, které budou financovány z velké části z dotačního programu MZe Podpora prevence před povodněmi V. etapa. V souvislosti s odstraňováním důlních škod se od roku 2023 staví nový jez Ráj na Olši v kilometru 25,640. Financování je v tomto případě zajištěno jednak z vlastních zdrojů podniku ve výši 38,5 milionu a jednak se na financování podílí ze 47 % OKD. Celkové náklady stavby, která by měla být ukončena v roce 2025, dosáhnou 86,3 milionu.

„Kromě protipovodňové ochrany se zaměřujeme na přírodě blízké projekty. Právě letos by mělo být zahájeno zprůchodnění spádových objektů v kilometru 31,3 a 32,4 na řece Odře, Jistebník, Košatka nad Odrou do CHKO Poodří, které umožní volnou migraci živočichů v řece. Celkové náklady 60,6 milionu budou financovány z Operačního programu Životní prostředí v letech 2024 -2026,“ vysvětluje technický ředitel Břetislav Tureček.

I přes složité klimatické podmínky Povodí Odry pokračuje v modernizaci vodního díla Baška, která by měla skončit v roce 2025 s náklady téměř 130 milionů. Rekonstrukci podnik hradí ze svých prostředků. Vodohospodáři budou také letos pokračovat v odstraňování povodňových škod, které vznikly při přívalové povodni v roce 2021 na bystřině Bělé v Bělé pod Pradědem – Domašov v Jeseníkách. V tomto případě by mělo být hotovo za dva roky.

Scroll to Top