Povodí Moravy připravuje Brněnskou přehradu na zimu

blank

Vodohospodáři od listopadu snižují hladinu v nádrži, důvodem je uvolnění prostoru pro případné zachycení jarních povodňových průtoků, práce na míchacích věžích, výlov rybníku Bažinky a obměna vody v nádrži.

Povodí Moravy uvedlo, že hladina oproti plnému stavu klesne o pět metrů. „Hladinu snižujeme každý rok na podzim po ukončení plavební sezóny. Zimní hladina nám poskytuje prostor v nádrži pro zachycení povodní, které mohou Brnu hrozit s jarním táním. Snížená hladina je dobrá také kvůli vymrznutí břehů a podzimnímu výlovu Bažinek,“ vysvětlil generální ředitel Václav Gargulák.

Povodí Moravy snižuje každý rok hladinu o čtyři metry. Letos to bude ještě o metr více. Stojí za tím instalace kabelů k šesti novým míchacím věžím. „V letošním roce odstartovala čtvrtá etapa opatření na podporu kvality vody v Brněnské přehradě tak, aby nedocházelo k masivnímu rozvoji sinic. Součástí této etapy je výměna kabelů míchacích věží. Hladinu snížíme o metr níže, než je běžná zimní úroveň,“ řekl Gargulák.

Vypouštění probíhá pomalu, aby docházelo k pozvolnému poklesu hladiny přibližně třicet centimetrů za den. Zásobní prostor zůstane zaplněný ze 40 %. S ohledem na polohu nádrže a množství vody, které do vodního díla přitéká, probíhá plnění bez problémů, a to i v případě malých sněhových zásob.

Scroll to Top