Přerovské vodárny upozorňují na možné zakalení vody

blank

Vodohospodáři z Přerova informují veřejnost o tom,, že v příštích dnech může z kohoutku téct zakalená voda, což souvisí s chystanými přeložkami vodovodní sítě v souvislosti se stavbou dálnice D1 v blízkosti města.

Odborná společnost bude 20. a 21. listopadu provádět přeložku výtlaku Troubky – Švédské šance. Vodaři díky tomu mimo jiné zvýší objem pitné vody dodávané přivaděčem Hranice – Lipník – Přerov zásobeným z Ostravského oblastního vodovodu do vodojemu Čekyně. „Po celou dobu bude zachována dodávka pitné vody všem odběratelům. Přesto nelze vyloučit krátkodobé zakalení vody způsobené změnami průtokových poměrů v potrubí,“ upozornil předseda představenstva VaK Přerov Michal Zácha. Na začátku prosince přijde na řadu další akce podobného charakteru.

Už v prosinci bude zprovozněna přeložka nové silnice na Bochoř, stavební ruch panuje i v areálu přerovské chemičky, kde byly zbudovány pilíře nové estakády. Ta překlene areál chemičky Precheza, řeku Bečvu a čtyřkolejnou trať. „Do Vánoc bude přeložka hotová a chceme silnici zprovoznit pro veřejnost, abychom nahradili stávající trasu. Momentálně probíhá zpevňování svahů tvárnicemi, což je nestandardní technologie, kterou si vyžádal fakt, že se tato oblast nachází v záplavovém území. Je to poměrně pracné, a proto bude silnice hotová až koncem prosince, jinak je cesta prakticky hotová,“ popsal Deníku Petr Černík, ředitel stavby ze společnosti Strabag.

Na úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se buduje deset mostních objektů. Nejnáročnější stavbou je estakáda, která překoná jak Bečvu, tak čtyřkolejnou železniční trať a chemičku. Pracuje se také na opačném konci dálnice u Říkovic. „Dnes jede veškerý tranzit po silnici I/55 přes Přerov, a pak pokračuje buď na Olomouc, nebo na Lipník. Frekventovanou silnici do Přerova ve směru od Říkovic nahradí v budoucnu dálnice. Hotové jsou pilíře prvního mostu na trase tohoto dálničního úseku. Most bude mít sedm polí a přechází přes silnici I/55 a trať Českých drah, která vede z Otrokovic na Přerov, a je to koridor z Polska do Rakouska,“ uzavřel Petr Černík.

Foto: HBH projekt

Scroll to Top