Desítky milionů do vodovodů u Melče a ve Vítkově-Klokočově

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončily další investiční akce za 53 milionů. Téměř 40 milionů korun si vyžádala rekonstrukce přívodních řadů mezi obcemi Moravice, Nové Lublice a Kružberk, díky čemuž pijí odběratelé v Oderských vrších v okolí Melče na Opavsku kvalitnější pitnou vodu, protože původní ocelové potrubí bylo po desítkách let spolehlivého fungování problematické z hlediska obsahu železa v dopravované vodě. SmVaK Ostrava letos vloží do infrastruktury téměř miliardu. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt. 

„Důvodem, proč jsme přikročili k této významné investici, byla skutečnost, že přes zvýšenou četnost odkalování přívodních řadů pro zásobované obce se nedařilo snižovat obsah železa v pitné vodě na potřebnou úroveň. Provedli jsme hydrotechnické posouzení zohledňující průtočnou rychlost vody v systému a její obměnu v dané síti, přičemž jsme se rozhodli situaci vyřešit bezvýkopovou technologií, kdy jsme do původního ocelového řadu zatáhli polyetylenové potrubí,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Stavba byla rozdělena do dvou etap, kdy během první z nich bylo do původního ocelového řadu s průměrem DN 300 vloženo polyetylenové potrubí DN 200. Během druhé etapy, která byla dokončena letos na podzim, mezi vodojemem pro Nové Lublice a odbočkou pro vodojem pro obec Kružberk, bylo nahrazeno 1 959 metrů ocelového potrubí DN 200, do něhož bylo vsunuto polyetylenové potrubí DN 150.

Ze stejného důvodu jako v okolí Melče došlo v první polovině letošního roku také v části Vítkova – Klokočově k výměně 1 356 metrů ocelového potrubí za vodovod z vysokohustotního polyetylenu. Náklady dosáhly 13 milionů korun. Díky tomu mohou lidé v obci pít kvalitnější pitnou vodu.

Na investice je v letošním roce připraveno 657 milionů a na opravy 318 milionů. Veškeré prostředky pocházejí z vlastních zdrojů firmy. Do páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu Ostravského oblastního vodovodu bude v roce 2023 směřovat 185 milionů korun, do navazující vodovodní sítě a související infrastruktury více než 300 milionů korun, do odvádění a čištění vody odpadní bude alokováno 478 milionů korun.

Scroll to Top