Plzeň má dokument, jak hospodařit s dešťovkou

blank

Plzeň má soubor doporučení pro hospodaření s dešťovou vodou. Cílem je ochrana životního prostředí a hospodárné zacházení s vodními zdroji. Dokument na listopadovém jednání schválila rada města.

Koncepce nazvaná Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami se stane podkladem při rekonstrukcích a budování různých typů staveb na území města.„Standardy slouží jak široké veřejnosti, která se zajímá o problematiku udržitelnosti a řešení blízkých přírodě, tak především účastníkům výstavby. Jim přibližuje nejen administrativní kroky provázející výstavbu, ale hlavně možnosti a také požadavky na to, jak mají postupovat při aplikaci principů odvodnění. Definují také kritéria, která je nutné při návrhu a realizaci systému dodržet,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Město chce nastavit jasná pravidla, která urychlí proces přechodu k systémovému zavedení takzvané modrozelené infrastruktury. Díky opatření už by nemělo docházet k tomu, že větší či menší lokality Plzně budou v důsledku přívalových srážek vyplaveny zahlceným kanalizačním systémem. Pracuje se také na budování vegetačních střech, propustných povrchů, vsakovacích objektů, akumulačních nádrží, výsadbě keřů a stromů a podobně.

Scroll to Top