Veolia otevře v Kladně unikátní park

blank

Už jen několik dní zbývá v areálu bývalých kasáren v kladenském Rozdělově do otevření Českého parku biodiverzity Kladno. Ten bude seznamovat návštěvníky s významem rozmanitosti všech rostlinných a živočišných druhů v přírodě, poučí je o vztazích, závislostech a vzájemných interakcích jednotlivých druhů. Cílem je interaktivní a zábavnou formou ukázat rozmanitost přírodních druhů v regionech působnosti společnosti Veolia Česká republika.

„Myšlenka na jeho využití se rodila postupně, stejně tak se krok po kroku vyvíjely i jednotlivé návrhy celého projektu. Podařilo se nám pro tento projekt získat podporu vedení skupiny Veolia a stejně tak byl projekt velmi pozitivně přijat i vedením města Kladno. Od myšlenky ke konkrétním činům byla cesta poměrně rychlá, a to zejména i proto, že vybudování takového místa bylo vnímáno všemi zúčastněnými stranami jako významný přínos pro danou lokalitu,“ říká technický ředitel společnosti Středočeské vodárny Bohdan Soukup.

Atraktivní cíl pro rodiny s dětmi

Biopark se skládá bloků luk a trávníků doplněných o okrasné traviny, mokřadu se záhony, a to i s jedlou ovocnou zelení jako jsou například borůvky.  Najdeme zde dětská hřiště, kterých je v okolí stále nedostatek, vodní jezírko s rákosím a vodními zvířaty a další hřiště s vodními prvky, které jistě bude patřit k nejzábavnějším atrakcím pro všechny generace. Současně je v parku počítáno s mnoha odpočívadly. Hlavním tématem parku bude Cesta vody – naučná stezka symbolizovaná tyrkysovou linií vedoucí návštěvníky jako symbolická řeka jednotlivými ekosystémy v parku s důrazem na vodu, jako životně důležitý prvek spojující všechny živé organismy. Úkolem Středočeských vodáren bylo podle Soukupa zatraktivnit nevyužitý pozemek takovým způsobem, aby firma jako členy skupiny Veolia ČR přispěla k rozvoji dané lokality chybějícím zázemím.

blank

„Kapacita přilehlých sportovních areálů i s jejich odpočinkovými zónami je již aktuálně na hranici svých limitů a náš projekt zapadá do lokality jak svou odpočinkovou, tak edukační funkcí. Věříme, že Biopark Kladno se se svým zajímavým programem, vysokou naučnou hodnotou a několika překvapivými prvky stane novou dominantou města Kladna a vyhledávaným místem odpočinku pro návštěvníky všech věkových kategorií,“ vysvětluje dále Soukup.

Návštěvníci se seznámí s rolí vody v přírodě

Park návštěvníkům představí různé ekosystémy v realitě. „Interaktivní formou bude návštěvníkům představovat roli vody v přírodě, připomínat nutnost zachování biodiverzity jednotlivých druhů v přírodě a zejména bude nádherným místem odpočinku pro veřejnost i naše zaměstnance. Celé místo bude odrážet postoj naší společnosti jako společnosti šetrné k životnímu prostředí. Koncept parku je unikátní, zároveň je prvním projektem svého druhu v České republice. Vybudováním parku připomínáme naši odpovědnost k šetrnému zacházení s životním prostředím, která je jedním z našich nejdůležitějších závazků, stejně jako společenská odpovědnost a dobrá pověst naší společnosti jak v regionu našeho působení, tak v celosvětovém měřítku,“ doplňuje Soukup.

Scroll to Top