Centrální sterilizace Klaudiánovy nemocnice dostane novou úpravnu vody

blank

V letních měsících začala v prostorách tohoto oddělení v mladoboleslavské nemocnici rekonstrukce prostor, která je nutná pro nainstalování nové technologie. Do modernizovaných prostor budou nainstalovány nové dezinfektory, sterilizátory, úpravny vody a další příslušenství koncem listopadu letošního roku. Náklady nově pořízených přístrojů na centrální sterilizaci dosahují 29 milionů korun.

„Instalace nové technologie si vyžádala stavební úpravy a modernizaci prostor, které probíhají v současné době. Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu centrální sterilizace, která je nezbytnou součástí poskytování zdravotní péče v naší nemocnici, byly stávající přístroje dočasně přestěhovány do prostor bývalé kuchyně,“ vysvětluje zástupce ředitele nemocnice pro provoz Helena Kocmanová.

Prostory budovy bývalé kuchyně byly upraveny tak, aby byly splněny hygienické požadavky na dočasný provoz sterilizace: vše bylo řádně vyčištěno, místnosti byly vymalovány a zbourány byly některé příčky, které musely ustoupit speciálním technologiím.

Scroll to Top