V Ústí nad Labem se diskutovalo o vodárenství

blank

Přes 200 starostů a odborných pracovníků městských a obecních úřadů si mohlo v Ústí nad Labem vyslechnout nejen odborné přednášky, ale také osobně diskutovat a setkat se s lidmi, kteří jsou partnery při plánování a realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury.

Na konferenci, během které přednášeli manažeři a specialisté ze skupiny Severočeská voda, se prezentace věnovaly oblasti úpravy a zásobování pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod nebo moderním technologiím v oboru.

blank

Konference se zúčastnili zástupci institucí, které se vodárenstvím zabývají: ředitel odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru vodovodů a kanalizací ministerstva zemědělství Radek Hospodka, předseda Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák a místopředseda výboru Asociace pro vodu ČR Jiří Paul. Hosté hovořili o vodních zdrojích, legislativě a palčivých otázkách ve vodárenství.

blank

„Konference nebyla jen vrcholem letošních oslav třicátého výročí vzniku Severočeské vodárenské společnosti a Severočeských vodovodů a kanalizací. Šlo především o navázání užších kontaktů mezi zástupci obcí, aby se osobně poznali a aby jejich vzájemná komunikace byla efektivní,“ přibližuje význam akce předseda představenstev Severočeské vodárenské společnosti a Severočeské vody Tomáš Indra.

Scroll to Top