Povodí Moravy k revitalizaci uzlu v Nedakonicích

blank

Cílem prací na Uherskohradišťsku bylo zabránit zanášení koryta Dlouhé řeky splaveninami, zlepšit morfologii toku, zvýšit jeho retenční a protipovodňovou funkci a umožnit migraci ryb. Vnikly zde i mokřady a tůně. Stavební práce vyšly na více než 80 milionů.

„Cílem revitalizace bylo řešení zanášení koryta Dlouhé řeky, obnova zavodnění Morávky a zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice. Revitalizace umožnila rozdělit průtoky v Dlouhé řece tak, že jeho převážná část je nově vedena odlehčením do Moravy, a nedochází proto k zanášení Dlouhé řeky a Morávky. V dříve zanášeném úseku Dlouhé řeky jsme vytvořili meandrující kynetu a lokalitu obohatili o mokřadní plochy a tůně. Při běžném nebo nižším průtoku dochází k prodloužení doby průtoku korytem, a je tak zvýšena retenční a samočistící schopnost toku s návazností na podporu jeho ekologických funkcí. Současně s tím jsme postavili u jezu v Nedakonicích rybí přechod, díky kterému mohou ryby migrovat proti proudu,“ popisuje generální ředitel Václav Gargulák.

Kromě trvalého zvodnění více než sedmi kilometrů současného vysychajícího koryta se Morávka prodloužila o 200 metrů, které ji propojily s nadjezím jezu Nedakonice. Po většinu roku bude Morávka napájena vodou z Moravy. Jen v zimě, kdy krátkodobě nebude v Moravě dostatečná výška hladiny, se obnoví zásobovaní Morávky vodou z Dlouhé řeky. V lokalitě zvané Oblůčí také vodohospodáři vytvořili mokřadní plochu o výměře 5 330 metrů čtverečních.

„Hladina v tůních odpovídá hladině podzemní vody a předpokládáme, že se postupně bude blížit úrovní plavební hladiny v nadjezí jezu Nedakonice. Hloubka vody v tůních se většinou pohybuje mezi 20 a 60 centimetry, na jaře se ale muže dočasně výrazně zvýšit, stejně jako není na závadu, když tůně krátkodobě vyschnou,“ říká dále Gargulák. Povodí Moravy rovněž pro zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice postavilo rybí přechod dlouhý čtyřicet tři a široký tři metry, jehož prostřednictvím se dostanou ryby do vyčištěného náhonu Morávky, a pak dále do nadjezí jezu Nedakonice. Revitalizace zlepší protipovodňovou ochranu Nedakonic.

Scroll to Top