Středočeský kraj podpoří posílení zásobování v oblasti Škvorecka

blank

Kraj přispěje téměř deseti miliony na posílení zásobování pitnou vodou v oblasti Škvorecka v okrese Praha-východ. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. O poskytnutí dotace požádal Svazek obcí Úvalsko. Celkové náklady se pohybují kolem 100 milionů.

V praxi se jedná o změnu technického řešení zásobování obyvatel pitnou vodou napojených na Úvalský vodovod, jelikož současný technický stav potrubí je nevyhovující a v případě poruchy na stávajícím vodovodním řadu by byla celá oblast bez pitné vody. Délka nově budované sítě přesáhne šest kilometrů.

„Potřeba nového vodovodu je pro region prioritou, aby nedocházelo k výpadkům v zásobování obyvatel. Bez změny technického řešení vodovodního přivaděče by nebylo možné navýšit kapacitu odběrných míst, což je potřebné vzhledem k tomu, že se počet obyvatel v okrese Praha-východ neustále zvyšuje. Díky modernizaci síť obslouží více odběratelů, a to i ty mimo původní oblast. V případě poruchy na stávajícím řadu je celá lokalita bez pitné vody. S ohledem na důležitost tranzitního řadu do vodojemu Rohožník, technický stav potrubí a jeho celkové stáří je potřeba vybudovat nový přiváděcí řad,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Příspěvek kraje je v souladu s loňským rozhodnutím Rady kraje o spolufinancování Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji ve výši 10 % z rozpočtu kraje, maximálně však do 10 milionů na projekt. Dále bude svazku poskytnuta dotace z programu ministerstva zemědělství Podpora opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve výši 68,9 milionu.

Scroll to Top