VHOS Moravská Třebová se ztrátou 4,1 milionu

blank

Tržby společnosti za vodné meziročně vzrostly ze 112 milionů na 124 milionů, výnosy za stočné stouply z 81 milionů na 85 milionů. O více než tři miliony na 38 milionů se zvýšily ostatní tržby. Zároveň vzrostly celkové náklady o 18 procent na 282 milionů korun. Provozní výsledek hospodaření se meziročně propadl ze zisku 9,4 milionu do ztráty 3,5 milionu. Společnost zásobuje pitnou vodou 57 000 obyvatel.

Vodárny loni zdražily vodné a stočné do deseti procent. Za zdražením stál zejména růst cen energií. „Tento vývoj se navíc sekundárně odrazil v následném zvyšování cen vodárenského materiálu a externích služeb. S ohledem na tuto situaci jsme v průběhu roku 2022 byli nuceni mimořádně projednávat s vlastníky infrastrukturního majetku promítnutí těchto skutečností do vodného a stočného,“ uvedlo vedení. Vodárny mají stovku zaměstnanců.

Zdroj: pro-energy.cz

Scroll to Top