Výstava prací žáků ke Světovému dni vody 2023

blank

Ministerstvo zemědělství pořádalo soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií ke Světovému dni vody 2023, jehož tématem byla „Ctíme vodu – Zapoj se a ukaž, co umíš“. Odborná porota složená ze zástupců pořadatele dne 17. května 2023 rozhodla o výsledcích dětské soutěže pro rok 2023 s mottem „Ctíme vodu – Zapoj se a ukaž, co umíš.“ Výstava soutěžních dětských prací proběhla od 1. července do 27. srpna 2023 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Zdroj: https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/expozice-a-vystavy/vystava-ke-svetovemu-dni-vody-2023.

https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/rok-2023

 

Scroll to Top