Metodické materiály na téma voda

blank

Na stránkách katedry chemie Ostravské univerzity v Ostravě je možné čerpat inspiraci z připravených metodických materiálů a pracovních listů pro výuku. Témata jsou různá, spojníkem je voda v různých podobách. Jedním z podtémat je výjimečná sloučenina voda – koupání, a život v přírodních koupalištích.

Ukázka experimentu:

  1. Do kádinky vložíme plastovou nádobu se 100 ml obarvené horké vody velmi opatrně na hladinu vody pokojové teploty. Při nalévání seshora by došlo k mísení obarvené vody z plastové nádoby s vodou v kádince a výsledný efekt by zanikl. Pozorujeme, jak horní vrstva obarvené vody „plave“ na spodní chladnější vrstvě. V různých hloubkách změříme teplotu aspoň 5 minut a současně pozorujeme promíchání kapaliny.
  2. Do kádinky s vodou vložíme obarvenou kostku ledu na povrch a opět pozorujeme, jak se roztátá obarvená voda z ledu dostává na dno kádinky. V různých hloubkách změříme teplotu aspoň 5 minut a současně pozorujeme promíchání kapaliny.
  3. Do kádinky s vodou pokojové teploty (pro lepší výsledný efekt doporučuji vychlazenou vodu z lednice na 5 °C nebo méně) vložíme obarvenou kostku ledu se zamrzlou matkou na dno. V různých hloubkách změříme teplotu aspoň 5 minut a současně pozorujeme promíchání kapaliny.
  4. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky a interpretujeme výsledky, vysvětlíme vrstevnatost vody. Pokud máme k dispozici čtyři teploměr a dataloger s připojením k počítači, lze zaznamenat změny teploty v čase do grafu a poté vyhodnotit.

Úkol: Společně s vyučujícím připrav demonstrační pokus výše uvedeného experimentu.

Zdroj a materiály ke stažení: https://kch.osu.cz/index.php/didakticka-sekce/vystupy-z-resenych-projektu/interreg/voda/

Scroll to Top