Radní odsouhlasili poskytnutí dotace na úpravnu vody v Machníně

blank

V červnu byla v libereckém Machníně zahájena modernizace úpravny vody. Stavební akce je první ze čtyř investičních projektů, které pomohou vypořádat se s dopady sucha a důlní činností polského dolu Turów. Díky opravě úpravny bude zajištěno dostatečné množství kvalitní pitné vody pro všechny obyvatele v oblasti. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Turów schválili v uplynulých dnech krajští radní.

„Rekonstrukce úpravny je první předpoklad k tomu, abychom měli dostatek pitné vody do nových vodovodů ve Václavicích a Horním Vítkově a zároveň, abychom měli dostatečný zdroj vody pro Hrádek nad Nisou, který je teď z 60 procent zásobován z vodního zdroje Uhelná, kde voda v posledních desetiletích klesá. Z 35 milionů eur, které přinesla Libereckému kraji Dohoda o Turówu, budou finančně podpořeny kromě rekonstrukce úpravny vody v Machníně také například zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Zahájení projektu ocenil radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek. „Jsem rád, že již zahajujeme skutečné projekty vyplývající z Dohody o Turówu a že z česko-polské spolupráce vznikl Fond malých projektů. Na konci loňského roku byla vyhlášena první výzva k příjmu žádostí do tohoto Fondu, do které se přihlásilo šest projektů s celkovými výdaji 934 tisíc eur a požadovanou podporou ve výši 358 tisíc eur. Kraj chystá i druhou výzvu s alokací 500 tisíc eur, u které bude příjem žádostí pokračovat do konce letošního září,“ dodal Václav Židek, radní pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Provoz úpravny v Machníně byl zahájen třicátých letech minulého století, postupně se objekt rozšířil o další budovu a podzemními vrty, ale od roku 2005 je úpravna vody odpojena z provozu a je využívána pouze jako předávací místo pro převod vody z vodojemu Ruprechtice (resp. ÚV Bedřichov) do vodojemu Kryštofovo údolí, případně do vodojemu Svatý Ján (Chrastava, Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou). Opětovné uvedení úpravny do provozu vyžaduje její komplexní rekonstrukci.

Foto: VINCI Construction CS

Scroll to Top