Horním Dubenkam se prodraží stočné kvůli tuku v kanalizaci

blank

Nedávná tuková epizoda v Horních Dubenkach na Jihlavsku se promítne ve výši stočného. Jak uvedl Český rozhlas, někdo z místních totiž nalil tuk přímo do toalety a ucpal kanalizaci těsně před čistírnou odpadních vod. Nepropustný val tuku museli nechat zaměstnanci propláchnout a pomáhali také hasiči s cisternou.

Za kubík pitné vody místní platí 60 korun, z toho stočné 35 korun. Kvůli havárii se platba pro každého navýší o korunu a dvacet haléřů za kubík odpadní vody. Horní Dubenky, kde žije 600 obyvatel, přitom disponují několika kontejnery, které jsou vybavené také menší nádobou na jedlé oleje a tuky.

Neustálý apel vodohospodářů: tuk do kanalizace nepatří

„Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ opakovaně zdůrazňuje například mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů.

Vodohospodáři dále upozorňují, že kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, mohou zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.

Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace. Ty se totiž namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru.

Scroll to Top