VodoTech: nepodceňujte kvalitu vody v zahradním bazénu

blank

Společnost VodoTech provozující vodárenské laboratoře v moravskoslezském regionu doporučuje sledovat v průběhu horkých letních dnů kvalitu vody v zahradních bazénech. Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody, je vhodné nechat odborně posoudit především bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů.

„Majitelé zahradních bazénů by neměli tyto skutečnosti podceňovat. Můžou se vyhnout nepříjemným zdravotním komplikacím,“ říká vedoucí laboratoří VodoTech Pavla Veselá. Společnost zároveň připravila přehledný manuál, jak správně vzorky z bazénu odebírat, jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke kontaminaci a předešlo se riziku znehodnocení následné analýzy. Vzorkovnice pro odběr vzorku vody poskytuje výhradně laboratoř.

„Nesprávně připravená vzorkovnice může vzorek kontaminovat a znehodnotit výsledky analýzy. Před odběrem je nutné si umýt ruce. Vzorek se odebírá z hloubky přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň 30 centimetrů od okraje bazénu. Odebírá se těsně před transportem do laboratoře. Pokud nelze vzorek dopravit k odbornému posouzení bezprostředně po odběru, musí být skladován v temnu a chladu při teplotě 1-5 °C. Analýzy v laboratoři musí být započaty nejpozději do 24 hodin po odběru,“ uzavírá Veselá.

Společnost VodoTech byla založena v roce 1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné společnosti.

Více informací lze nalézt na www.vodotech.cz

Scroll to Top